Diada del soci 2018

FOMENT SARDANISTA 
SANT SADURNÍ

Diumenge 25 de febrer del 2018
 a les 12 del migdia a l'

ESGLÉSIA PARROQUIAL 
de SANT SADURNÍ,
 MISSA AMB OFRENA

A l'ofertòri es ballarà una sardana, 
encerclant l'altar.
Hi haurà una segona actuació de 
la cobla, en el transcurs de la missa.

Seguidament a la plaça de l'església

VERMUT POPULAR  i 
 BALLADA DE SARDANESCOBLA  MARINADA