Diada del soci 2017

FOMENT SARDANISTA 
SANT SADURNÍ

Diumenge 26 de febrer del 2017
 a les 12 del migdia a l'

ESGLÉSIA PARROQUIAL 
de SANT SADURNÍ,
 MISSA AMB OFRENA

A l'ofertòri es ballarà una sardana, 
encerclant l'altar.
Hi haurà una segona actuació de 
la cobla, en el transcurs de la missa. 

Seguidament a la plaça de l'església

VERMUT POPULAR  i 
 BALLADA DE SARDANESCOBLA  MARINADA
Video dintre l'església   clic

Fotos de la ballada  clic