La sardana, opinió de Josep Ventura l'any 1979

Comments