Programa 24è Aplec

Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní.
Sardanes de 7 tirades
Matí a les 11.

J         1 - Amics de Sarrià                  Conrad Saló i Ramell
J         2 - Poruga                                Manel S. i Puigferrer
M        3 - Amics genisencs                Joaquim Serra i Corominas 
M        4 - Montjoliu                             Manuel Oltra i Ferrer
J         5 - Escumes del Noia               Conrad Gili i Costa
J         6 - Record de cada instant       Enric Ortí i Martin
M        7 - Camí de Besalú                  Agapit Torrent i Batlle
M        8 - El rei de la casa                 Jordi Paulí i Safont
J         9 - Octubre a Martorell            Joan J. Beumala i Sampons
J       10 - Batecs del poble                 Enric Riera i Bolasell
M      11 - 70 gem!                              David Estañol i Martells
M      12 - L'espill de l'agulla               Josep Mª Tarridas i Barri
J       13 - Santa Pau                          Josep Saderra i Puigferrer
M      14 - Roca ventosa                     Jaume Bonaterra i Dabau
Conj. 15 - Les delicies de l'Escala      Josep Carbó i Vidal

Tarda a les 4

SJ       1 - L'Estany blau                      Joan Pons i Joanmiquel
SJ       2 - Per nosaltres                       Martirià Font i Coll  (conc. de parelles)
J         3 - El sol de la roca                   Max Havart
J         4 - De puntetes                         Agustí Borgunyó i Garriga
M        5 - Cercant la nostra història    Jordi Molina i Menbrives
M        6 - Amb 40 no en fem prou       Martí Fontclara i Palomeras
SJ       7 - Cala s'Alguer                       Ricad Viladesau i Caner (oblig. tible)
J         8 - So d'aplec                           Josep Auferil i Costa  (oblig. tenora i tible)
M        9 - L'Andreu camisa groga       Josep Auferil i Costa (oblig. cobla)
SJ     10 - Platí a Sant Sadurní            Marcel Artiaga i Valls
SJ     11 - La cardina encara salta       Vicenç Bou i Geli  
J       12 - Doll d'amor                          Joaquim Hostench i Duñabeitia (conc.colles) 
J       13 - Petons amb gust de cava    Joan Làzaro i Costa
M      14 - Palau del vent                      Pau Marons
M      15 - L'Erik i l'Alba de Castellfollit  Marc Timón i Barceló
Conj. 16 - Aplec triomfant                     Florenci Trullàs i Altimira 
Conj. 17 - Destapem els 60                  Joan J. Beumala i Sampons
SJ     18 - Joan i Elena                         Francesc Mas i Ros
J        19 - La rectoria vella                   Ramon Vilà i Ferrer
M       20 - Capital del Cava                  Joan Làzaro i Costa

          SJ  Sant Jordi       J  Jovenívola de Sabadell       M  Marinada