Aplecs a Can Codorniu

Es celebraren als jardins de les caves, el primer l'any 1988 amb el següent programa: