Gabriel Raspall i Culell

               

 

     LA SARDANA I ELS BARRIS

 

Mireu-la que airosa, al nostre poble ajunta

satisfeta i joiosa, va lligant-lo de mans

plena de noblesa als seus fills contrapunta

invitarlos a dansar, fent-los més germans

 

A les festes dels Barris, ella els hi dóna vida

omplenant d'alegria el carrer i la llar

deixant dins de cada cor un goig que no s'oblida

convidant-lo amorosa,  encara més a estimar

 

Els Barris festeja , nostra vila de l'Anoia

amb les millors prendes i tota s'engalana

grans i petits, tothom s'omple de joia

dansan-te amb amor , ho bonica sardana!

 

El treball i el progrés en nostra vila avança

els Barris li alegren aquest seu gran afany

ets tu sardana, nostra bella dansa

la que ens ajuntes amorosa any darrera any

 

Puntejant-te amb fe nostre peu s'aferra

i ens lligues de mans  amb amistat i amor

dansant-te joisos acaricien nostra terra

que guarda en ses entranyes el preuat liquid d'or

 

Salut!  sardana que el nostre poble ajuntes

i amb el teu aire el convides a ésser constant

una dolça pregària per l'espai remuntes

demanant-li a Déu que ens guiï endevant

 

 

               Gabriel Raspall i Culell (1906-1962)

                              Juny   1955

LA SARDANA DE LA NEU

Del cel davallen les volves blanques

sobre la terra del meu carrer,

i mentres baixen ballen sardanes

doncs molt catalanes volen ser.

I el fresc airet fa de tenora

i elles fan rotllos tot saltant,

fins les admira… Si en saben tant!

Mireu que blanques, mireu que pures,

de nostra terra ja en porten sang.

Unes quantes les més porugues

ja es tornen fang.

El sol que ho sent ja vol mirar-les

i en treu el cap.

Molt amatent ja vol tocar-les

però no en sap.

La nostra terra

es vesteix de blanc amb gran delit,

la neu s’hi aferra i el sol fent-li un crit

s’agermana a la festa amb gran delit.

I plens de goig tots junts s’agermanen,

plens d’esperança plans i muntanyes

dansen amb joia i plaer, i tu noble dansa

a ses entranyes els hi dones vida i fe.

 Música de Conrad Gili i Costa. Any 1948