La sardana dels Barris

CONCURS DE COMPOSICIÓ D'UNA SARDANA POPULAR REPRESENTATIVA DE LA FESTA

DELS BARRIS DE SANT SADURNI D'ANOIA

BASES:

1. Pot participar en aquest concurs tothom qui ho desitgi, amb la presentació d'una sola sardana.

2. La sardana que presentin haurà de ser original i inèdita. No pot haver estat interpretada

públicament amb anterioritat; tampoc es pot presentar simultàniament ni pot haver estat

premiada en cap altre concurs.

3. La instrumentació haurà de ser per cobla d'onze músics: un flabiol i tamborí, dos tibles, dues

tenores, dues trompetes, un trombó, dos fiscorns i un contrabaix.

4. S'ha d'enviar la partitura i un joc de particel·les A banda del paper imprès, també s'ha

d'adjuntar un CD amb els documents de la partitura i les particel·les en format PDF, i una

gravació en midi o mp3.

5. El tema de la sardana és lliure, si bé hi han de sonar algunes de les melodies característiques de

les festes dels barris de Sant Sadurní d'Anoia, i el títol també ha de ser al·lusiu a aquestes festes.

El jurat valorarà especialment el fet d'incloure alguna de les melodies tradicionals, el seu caire

popular i ballador, però tindrà també en compte, òbviament, el contingut musical.

6. Les melodies característiques de les festes dels Barris de Sant Sadurní d'Anoia són dues, les quals

estaran penjades a Internet a la pàgina web del Foment Sardanista de Sant Sadurní d'Anoia i, a

qui ho desitgi, se li faran arribar per correu electrònic.

7. Presentació. A cada obra original hi ha de figurar el títol de la composició, però no pas el nom

de l'autor. A part, en un sobre tancat, s'hi ha d'incloure una targeta amb el títol, el nom i els

cognoms de l'autor, el telèfon, l'adreça actual i el correu electrònic. Qualsevol indicació sobre

el material (partitures, particel·les i Cd) que permeti identificar l'autor, l'exclourà

automàticament del concurs.

8. Les composicions s'han de trametre per correu postal o personalment a: AJUNTAMENT DE

SANT SADURNÍ D'ANOIA, CASAL D'ENTITATS C/ Marc Mir, 15 – 08770; cal fer constar en

el sobre:

“CONCURS DE COMPOSICIÓ D'UNA SARDANA POPULAR REPRESENTATIVA DE LA

FESTA DELS BARRIS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA”

9. L'admissió d'originals finalitzarà el dimarts 20 de maig del 2014, a les 14h.

10. La comissió organitzadora nomenarà un jurat, integrat per persones de reconeguda solvència

musical, el qual es reunirà per valorar el compliment de les bases dels originals i seleccionar les

sardanes finalistes.

11. Les obres romandran a l'Ajuntament de Sant Sadurní, que podrà executar-les, imprimir-les o

enregistrar-les. Així mateix, es compromet a distribuir-les a les cobles perquè puguin ser

interpretades.

12. Les obres no seleccionades podran ser recollides per l'autor fins el 29 d'agost del 2014,

identificant-les amb el títol i prèvia comprovació de l'autoria. A partir d'aquesta data, les obres

que no hagin estat recollides quedaran a disposició de la comissió organitzadora-.

13. El veredicte final del jurat i la identitat de l'autor de l'obra finalista del Concurs de composició

d'una sardana popular representativa de la festa dels Barris de Sant Sadurní d'Anoia, es

mantindrà en secret fins al moment de l'atorgament del premi, que es farà en un concert el dia

15 de juny a les 19 hores al pati del CIC (Centre d'Interpretació del Cava) de Sant Sadurní d'Anoia,

i en el qual s'interpretarà una selecció de les sardanes finalistes. La cobla La Principal del Cava

podrà interpretar les sardanes presentades a aquest concurs durant les ballades de les festes de

Sant Sadurní d'Anoia.

14. La comissió organitzadora d'aquest concurs estableix el premi de 1200 € a la millor sardana.

15. Prendre part en aquest Concurs implica la plena acceptació de totes les bases precedents, així

com les decisions del jurat qualificador, que seran inapel·lables. La comissió organitzadora

integrada per membres de l'Ajuntament de Sant Sadurní i del Foment Sardanista, es reserva el

dret a decidir sobre qualsevol dubte que pugui presentar-se, ja sigui en la convocatòria, en

l'organització de l'acte de lliurament de premis o en la interpretació de les bases.

Sant Sadurní d'Anoia, 20 de febrer de 2014.

Partitura de la Marxa dels Barris

Partitura del Ball de la Mantellina (Linda)

Hi han uns arxius de les 2 peces típiques dels Barris al peu de pàgina.