Repartiment -10

FOMENT SARDANISTA SANT SADURNÍ

 SISTEMA  -10

Com repartir les tirades de llargs de les sardanes 

de deu tirades, ballades a l' estil empordanès.

Pel que fa a les sardanes de 7 tirades,

 no cal tenir en compte la tirada 7 

ja que és una de les que es suprimeix. 

El punt -10 vol dir el punt que resulta 

de restar 10 del total de llargs. Per exemple

si el total de llargs és 87 el punt -10 és 77.

 

  Total de tirada senar seria       per exemple:  75, 81, 85, 145.

Si la tirada fos amb total parell seria

 p. e. 74, 84, 92. No hi ha moltes sardanes

amb tirada parell.

Si comptem els punts de salt també

 podem aplicar la taula. Per exemple si els

punts de salt són 17 el punt 7 comptat des del

salt. ens dirà el que hem de fer. 

Tornar a : Comptar i repartir les sardanes