Repartiment -10

FOMENT SARDANISTA SANT SADURNÍ

 SISTEMA  -10

Com repartir les tirades de llargs de les sardanes 

de deu tirades, ballades a l' estil empordanès.

Pel que fa a les sardanes de 7 tirades,

 no cal tenir en compte la tirada 7 

ja que és una de les que es suprimeix. 

L'esquema següent representa els 7 punts 

que fem quan ballem.

El num. 4 és el del canvi. L' 1, 2 i 3 són els punts

 que es fan cap al costat esquerre

i el 5, 6 i 7 són els del costat dret.

El punt -10 vol dir el punt que resulta 

de restar 10 del total de llargs. Per exemple

si el total de llargs és 87 el punt -10 és 77.

 

3      2     1                  5      6      7

                          4

                                                                                                                     

       El punt -10 del total        Tirada 7 .           Totes les demés

        de llargs cau a...             Cal fer ...           Cal acabar en ...                                                                                  Suprimida en 

                                                         les de 7 tirades


        1    (S)                            3                             3


        2                                     4                              4


        3    (S)                            2-3                           2-2-2-3


        4  peus direcció <<<       2                              2


        4 peus direcció >>>         2                             2-2-2


        5     (S)                             3                             2-2-3


        6                                       4                             2-2


        7      (S)                            2-3                          2-3

 

En les tirades amb un total de punts senar 

el punt -10 caurà en un dels marcats amb (S),

són els més freqüents i de color vermell.

    Total de tirada senar seria 

per exemple:  75, 81, 85, 145.

Si la tirada fos amb total parell seria

 p. e. 74, 84, 92.

_________________________________

Una "xuleta" com aquesta m'ha ajudat repartir

les tirades de llargs tan parells com senars.


Tornar a : Comptar i repartir les sardanes

Comments